Barnets første sygedag

Efter endt barsel og tilbagevending til arbejdspladen, vender du aldrig tilbage til en situation som før, du har pludslig en person som vil være i dine tanker ofte, og som vil være en del af beslutning om overarbejde osv. til det er der ikke andet at sige end, følg dit hjerte.

Du har pludselig også en rettighed som hedder "barnets første sygedag", hvilket vil sige, barnets første sygedage efter du er startet på arbejde, og du ikke har andre pasningsmuligheder. Dette gælder også hvis du ikke er barnets biologiske forældre, blot barnet har samme bopæl som dig og du er barnets værge.