Barselsregler

Du har pligt til at informere din arbejdsgiver om din graviditet, da arbejdspladsen skal give dig barsel. Den seneste dag for at bekende din graviditet er 3 måneder før terminsdatoen. På dette tidspunkt skal du klarlægge for din arbejdsgiver hvornår du har termin, og hvornår du forventer at gå på orlov. Sæt dig evt. ind i arbejdspladsens regler for barsel, dette skal stå oplyst i tilgængeligt materiale, om retningslinier på arbejdspladsen. Som oftest går man på barsel 4 uger før, hvis man er ansat i en privat virksomhed, og 8 uger før hvis man er offentlig ansat.
Som far er det 4 uger før dine 2 ugers orlov, du skal offentliggøre det for virksomheden.

senest 8 uger efter fødselen skal både fader og moder fortælle deres arbejdspladser hvordan de forventer at fordele de i alt 52 ugers barsel. For moderen skal du minimum holde 4 ugers barsel før termin, samt 14 uger efter fødslen, og for faderen skal du minimum holde 2 ugers barsel efter fødslen, de øvrige 32 uger, er det op til de nybagte forældre at fordele. Det er også muligt at starte op på deltid og dermed forlænge perioden som delvis barsel.

Undersøg om hvor mange uger din arbejdsplads betaler løn under din barsel, oftest er det 3-6 måneder, den øvrige tid du er på barsel skal du søge dagpenge.