Diarre

Diarre skyldes som oftest en maveinfektion, men kan også være grundet forgiftning, allergi eller som følge af lægemidler, og er tynd afføring mindst 3 gange i døgnet. Som oftest er det helt ufarligt, og opkastning og feber er en naturlig følger af dette.

Bliver diarren voldsom og forsætter i flere dage, eller er barnet utilpas og vil ikke spise, drikke eller lege bør der kontaktes en læge, og medicin kan være en løsning.