Ufrivillig abort

En spontan abort sker langt oftere end hvad man er klar over, langt de fleste spontane abortere foregår allerede før moderen er klar over at være gravid, og det ud ender i en menstruation med lidt voldsommere blødning end ellers. Et skøn er at 30-40 % af alle graviditeter ender med en spontan abort. Så snart du er så langt at du er klar over aborten og har været til første lægebesøg, er chancen for spontan abort langt mindre, her er skønnet ca. 12 %.

Der er flere væsentlige faktorer som spiller ind på om man får en spontan abort, den langt væsentligste er dog alder.